วิธีการเปิด - ปิด CT กันย้อน PSI INVERTER รุ่น P50 (2023)วิธีการเปิด - ปิด CT กันย้อน PSI INVERTER รุ่น P50 (2023)