การใช้งานรีโมท รุ่น A2019การใช้งานรีโมท รุ่น A2019