วิธีการตั้งค่า Set Country ให้เป็น PEA-W ของรุ่น P33 (2023)วิธีการตั้งค่า Set Country ให้เป็น PEA-W ของรุ่น P33 (2023)