วิธีการตั้งค่า เปิด - ปิด CT กันย้อน Inverter รุ่น P50-3 ผ่านแอพ PSI Energy


https://www.youtube.com/shorts/YNK1uwl9ns8

วิธีการตั้งค่า เปิด - ปิด CT กันย้อน Inverter รุ่น P50-3 ผ่านแอพ PSI Energy