แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต รุ่น LB24 24V 100AHแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต รุ่น LB24 24V 100AH