สเปคเครื่อง ON GRID INVERTER รุ่น P50 (2023)สเปคเครื่อง ON GRID INVERTER รุ่น P50 (2023)