งานติดตั้งชุดโซล่าเซลล์รุ่น P100 (10kW) วัดทุ่งครุ
งานติดตั้งชุดโซล่าเซลล์รุ่น P100 (10kW) วัดทุ่งครุ