สเปคหัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band รุ่น OK1สเปคหัวรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-Band รุ่น OK1