ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP50ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP50