ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP33ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP33