ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP16ใบรับรองอินเวอร์เตอร์จากการไฟฟ้า (MEAและPEA) รุ่นP16