งานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520W (ร้านค้า)งานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520W (ร้านค้า)