งานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520Wงานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520W