วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P50วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P50