วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P33วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P33