วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P16วิธีการตั้งค่า CT กันย้อน INVERTER รุ่น P16