สเปคปั๊มน้ำ DC รุ่น C15 (D3H17)สเปคปั๊มน้ำ DC รุ่น C15 (D3H17)