สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P600สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P600