สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P300สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P300