สเปค D2R-2X4 (รองรับการต่อไฟเลี้ยง DC18 โวลท์)สเปค D2R-2X4 (รองรับการต่อไฟเลี้ยง DC18 โวลท์)