ปั๊มน้ำหอยโข่งรุ่น C5 และ C7 มีข้อดีและแตกต่างกันอย่างไร?ปั๊มน้ำหอยโข่งรุ่น C5 และ C7 มีข้อดีและแตกต่างกันอย่างไร?