การต่อใช้งานเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P50การต่อใช้งานเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P50