สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P16(1.6/2.0kW)
สเปคเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P16(1.6/2.0kW)