สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M340สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M340