สเปคเครื่องบันทึก รุ่น OCS-8II,OCS-8PROสเปคเครื่องบันทึก รุ่น OCS-8II,OCS-8PRO