คุณสมบัติ/สเปคสินค้า รุ่น A2019 / EAคุณสมบัติ/สเปคสินค้า รุ่น A2019 / EA