วิธีการเพิ่มกล้องIP เครื่องบันทึก รุ่น X4s,X8s


คลิกเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอ : วิธีเชื่อมต่อกล้อง Robot3 เข้ากับเครื่อง X4s


วิธีการเพิ่มกล้องIP เครื่องบันทึก รุ่น X4s,X8s