วิธีการเพิ่มอุปกรณ์ Easy Plug ในแอป PSI Energyวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ Easy Plug ในแอป PSI Energy