สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M550สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M550