วิธีการตั้งค่า Inverter 60k ใช้งานกับ Smart Meterวิธีการตั้งค่า Inverter 60k ใช้งานกับ Smart Meter