วิธีการตั้งค่า Set Country ให้เป็น PEA-W ของรุ่น P50 (2023)วิธีการตั้งค่า Set Country ให้เป็น PEA-W ของรุ่น P50 (2023)