วิธีการลบอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ใน APP PSI Energyวิธีการลบอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ใน APP PSI Energy