สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M350สเปคแผงโซล่าเซลล์ รุ่น M350