สเปคหัวรับสัญญาณPSI รุ่น X-2 5G PROTECTสเปคหัวรับสัญญาณPSI รุ่น X-2 5G PROTECT