วิธีการ COPY FILE ออกจากกล่อง O5 Hybridวิธีการ COPY FILE ออกจากกล่อง O5 Hybrid