วิธีการใช้งานโหมด AP กล้อง FREEDOM (IOS)วิธีการใช้งานโหมด AP กล้อง FREEDOM (IOS)