วิธีการ AUTO OTA C-BAND ไป KU-BAND ค่า LO 10750วิธีการ AUTO OTA C-BAND ไป KU-BAND ค่า LO 10750